Konferencja „Biznes bez granic”
Listopad 30, 2018
Wielki Finał Inkubatora Przedsiębiorczości
Grudzień 4, 2018

Miasto Racibórz, pozyskało dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na realizację wspólnie z partnerem czeskim, projektu: ”Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”Spotkanie obu partnerów odbyło się 28 listopada w Urzędzie Miasta Ostrava (dzielnica Poruba). Głównym celem spotkania było omówienie realizacji projektu.

Głównymi elementami w ramach projektu będzie przede wszystkim ciągła i systematyczna współpraca urzędów miast w ramach całorocznych przygotowań imprez społeczno-kulturalnych. Co roku w każdym z miast odbędą się wspólne imprezy spoleczno-kulturalne:
1) Jarmarki Wielkanocne
2) Dni Miast (czerwiec Racibórz, wrzesień Ostrava Poruba)
3) Jarmarki Bożonarodzeniowe

Myślą przewodnią projektu jest współpraca pomiędzy Urzędem Dzielnicy Poruba Miasta Ostrawy a Urzędem Miasta Racibórz.

Głównym założeniem współpracy jest realizacja spotkań o charakterze kulturalno-społecznym, mająca na celu przybliżenie sposobu życia sąsiadów, która przyczyni się do wzajemnych kontaktów pomiędzy oboma regionami oraz do pokonania barier wynikających z różnic kulturowych i społecznych obydwu narodów. Wspólne spotkania połączone będą z poznawaniem kultury ludowej, folkloru oraz twórczości artystycznej sąsiada. W ramach realizacji projektu integrowani będą artyści, nastąpi wzajemna wymiana doświadczeń, jak również będą promowane regionalne obyczaje kulturowe. W pierwszej kolejności projekt ma na celu pokazanie wzajemnej bliskości sąsiadów, unaocznienie, iż w wielu kwestiach jesteśmy sobie bliscy.

Projekt wpłynie na promocję lokalnych produktów, a także na promocję raciborskich firm poza granicami kraju, w związku z realizacją projektu rozwinie się współpraca pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Czech.

Czas realizacji projektu zaplanowano na 01.01.2019 – 31.12.2020 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij