dotacje 30 1
Moja własna działalność gospodarcza IV
21 lipca 2021
ETOOL
Przewoźniku, nie zwlekaj z rejestracją!
27 lipca 2021

Dotacje na sklepiki szkolne

sklepiki 1

INFORMACJA W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom prowadzącym sklepiki szkolne

od dnia 23.07.2021r. do dnia 30.09.2021r.
wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

 

Zgodnie z art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) o dotację mogą  starać się mikro i mali przedsiębiorcy:
  1.  którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
  • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
  • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
  1. których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r.

 

WAŻNE: Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020 r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku.
  1. którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

 

Dodatkowo, działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.
Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł w wybranym przez siebie terminie – nie później niż do 30 września 2021 r. – w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów (np. można złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad udzielania dotacji wraz z aktywnym wnioskiem będą dostępne od dnia 23.07.2021 r. w zakładce Tarcza Antykryzysowa

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Kontakt telefoniczny: 32 415 45 50 wewn. 214, 225

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij