Projekt bez nazwy 4
Ruszyła rejestracja na 13. Europejski Kongres MŚP
23 sierpnia 2023
zdjęcie pp3
Wrzesień w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
31 sierpnia 2023

Ruszają Fundusze Europejskie! Sprawdź czy najbliższy konkurs jest dla Ciebie

Projekt bez nazwy 5

Weź udział w webinarium i dowiedz się więcej o dotacjach na wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP na rzecz transformacji dla firm produkcyjnych i usługowych (Działanie 10.03). Konkurs dotacyjny rusza 5 września, spotkanie na zoomie z konsultantem biznesowym Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbędzie się dzień wcześniej: 4 września o godzinie 15:00.

Czas trwania naboru
Od 5 września 2023 r. od godziny 10:00 do 26 września 2023 r.

Jakiego naboru będzie dotyczył webinar?
>> Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027
>> Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację
>> Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji
>> Typ projektu Mikroinwestycje w MŚP
>> Nabór nr FESL-10.03.IP.01-058/23

Krótki opis działania
W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
>> środki trwałe/dostawy;
>> wartości niematerialne i prawne;
>> pomoc szkoleniowa;
>> koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Finanse
>> Minimalna wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN;
>> Maksymalny poziom dofinansowania [%]: 60,00%;
>> Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN: 176 452 000,00 PLN;
>> Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR: 40 000 000,00 €.

BIO doradcy biznesowego
Sebastian Garbacz – doradca biznesowy, konsultant modeli biznesowych, specjalista ds. tworzenia projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych, wspiera przedsiębiorców w zakresie uruchomienie i rozwoju działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, wniosków pożyczkowych. Aktualnie zaangażowany w realizację takich projektów jak Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Inkubator Przedsiębiorczości, Śląska Przestrzeń Innowacji.

 

***
Ruszają Fundusze Europejskie! Sprawdź czy najbliższy konkurs jest dla Ciebie (Działanie 10.03)

data: 4 września 2023 r.godz.: 15:00-16:00
forma spotkania: webinarium | platforma: ZOOM

Rejestracja:

 


Rozmiar czcionki
Kontrast