Konkurs na najlepszy biznesplan 8
Nabór wniosków o dotacje na działalność gospodarczą
30 października 2023
Konkurs na najlepszy biznesplan 5
Raciborscy urzędnicy na Kongresie MŚP
31 października 2023

Rusza nabór do tytułu „Laur Wolontariatu 2023”

Konkurs na najlepszy biznesplan 43

Prezydent Miasta Racibórz zaprasza do składania kandydatur do tytułu „Laur Wolontariatu 2023”.

Nabór wniosków do tytułu „Laur Wolontariatu” przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 2921/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Laur Wolontariatu”.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:
  1. osób potrzebujących,
  2. organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), zwanych dalej organizacjami.
  • organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej 3 organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, które należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz, tj. ul. Króla Stefana Batorego 6; 47-400 Racibórz lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2023”.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:

  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  2. osoby fizyczne,

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu
Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17.11.2023 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij