finaliści
Finał Konkursu na Najlepszy Raciborski Biznesplan
2 grudnia 2021
s g
Powiększy się strefa gospodarcza na granicy Płoni i Ostroga
3 grudnia 2021

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Drewnianej

przetarg 3

Prezydent Miasta Racibórz, ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Drewnianej.

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Drewnianej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Drewnianej, a jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz kompleksy garaży. W przeważającej części zagospodarowana jest jako teren zielony – trawnik oraz utwardzony ciąg pieszo-jezdny z płyt betonowych. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Drewnianej.

Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew. Ewentualne usunięcie kolidującego z inwestycją drzewostanu, nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy, zgodnie z regułami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098). Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka .

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 200 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 685 z późn.zm.).

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), tel. 32 755 07 41.

Pliki do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij