Śniadanie biznesowe
Śniadanie biznesowe
17 kwietnia 2024
Lasoty przetarg
Atrakcyjna działka na sprzedaż!
22 kwietnia 2024

Przetarg na działki budowlane przy ul. Greckiej

Grecka

Przetarg na działki budowlane.

Działki położone są przy ul. Greckiej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej.

Działki zostały uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej tj. sieć energetyczną oraz sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Sprzedaż następuje wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania drogi utwardzonej do zbywanych nieruchomości wraz z oświetleniem ulicznym, która zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 564/55, 1438/53 i 767/55 k.m. 7 obręb Racibórz, stanowiących własność Gminy Racibórz, sklasyfikowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem GZ3/2KDD.

W ewidencji gruntów i budynków działki opisane są użytkiem „R” – grunty orne, zatem zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82), na nabywcy będzie spoczywał obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
Do dnia 31 sierpnia 2021 r., działki były przedmiotem dzierżawy rolnej. Część punktów granicznych nie została zastabilizowana betonowymi znakami granicznymi z krzyżem, wykonano jedynie stabilizację podziemną. Stabilizacja naziemna wskazanymi znakami granicznymi może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy działki.

Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1) nr 1456/81 k.m. 7 obręb Racibórz – 136 000 zł,
2) nr 1460/81 k.m. 7 obręb Racibórz – 144 000 zł,
3) nr 1462/81 k.m. 7 obręb Racibórz – 142 000 zł,
4) nr 1464/81 k.m. 7 obręb Racibórz – 138 000 zł,
5) nr 1470/81 k.m. 7 obręb Racibórz – 132 000 zł.
Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm.).

Miejsce przetargu
Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 1456/81, 1460/81, 1462/81 i 1464/81 oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1470/81, odbędą się w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Szczegóły

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij