Obrazek wyrozniajacy PP
Wolne lokale użytkowe w Raciborzu.
5 października 2020
przeds
Działka inwestycyjna przy ulicy 1 Maja sprzedana!
12 października 2020

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór wniosków

pr fundusz pup
W związku z niewykorzystaniem puli środków limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będzie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kwota środków limitu podstawowego KFS do rozdysponowania wynosi 40 000,00 zł.
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/ branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 Planowany termin naboru wniosków: 12.10.2020 r.
Więcej informacji i wnioski do pobrania:  KLIK
Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij