Projekt bez nazwy
Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023
7 lipca 2023
Projekt bez nazwy 2
Doradztwo dla organizacji pozarządowych
8 sierpnia 2023

Konkursy dotacyjne dla NGO

Projekt bez nazwy 1

Przedstawiamy listę aktualnie ogłoszonych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych:

Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

W ramach dotacji organizacje mogą uzyskać środki na:

 • zatrudnienie koordynatora wolontariatu
 • edukację koordynator wolontariatu
 • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Czas składania wniosków:

do 24.07.2023 r. do godziny 14:00

Strona konkursu: https://niw.gov.pl/wsparcie-organizacji-wolontariatu-w-ngo-wow-w-ngo/

 

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości”

Cel projektu

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Czas składania wniosków:

do 28.07.2023, godz. 23:59

 Strona konkursu: https://api.ngo.pl/media/get/207681

 

Building Bridges – DUŻE GRANTY

Cel projektu

 • Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
 • Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
 • Wspieranie grup docelowych.
 • Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji

Czas składania wniosków:

do 31.07.2023r.

 Strona konkursu: https://bb.frdl.pl/granty/duze-granty/

 

Program „MIKRO GRANTY” – konkurs dla organizacji sportowych

Cel projektu

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
  • Wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
  • Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży
  • Stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Strona konkursu: https://www.mikrograntysportowe.pl/

Czas składania wniosków:

do 21.07.2023 r., godz. 23:59

 

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2023 – obszary wiejskie i miasteczka do 30 tyś mieszkańców

Cel projektu:

 • zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej – szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
 • Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

 

Czas składania wniosków:

do 01.08.2023 r.

Strona konkursu: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514423

 

Program grantowy Fundacji ORLEN: Moje miejsce na Ziemi! skierowany do miejscowości do 20 tyś mieszkańców

Cel projektu: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi.
Wspierane obszary:

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt
 • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju

 

Czas składania wniosków:

do 31.07.2023r., godz. 23:59

Strona konkursu:  https://mojemiejscenaziemi.pl/

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij