Spotkanie dla NGO i biznesudla MŚP
Spotkanie dla NGO i biznesu
4 kwietnia 2024
Śniadanie biznesowe
Śniadanie biznesowe
17 kwietnia 2024

Do zdobycia dotacje z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury!

Ruszają Fundusze Europejskie dla MŚP 2

Fundacja Pozytywnie Nakręceni – zaprasza na indywidulne bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji na wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce..

Na co można otrzymać dotacje?

Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na działania w ramach trzech komponentów:

inwestycyjnego

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • zakup maszyn i urządzeń wyposażenia,

 szkoleniowego

  • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,
  • unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności,

doradczego

  • opracowanie modelu biznesowego,
  • przygotowanie procedur technicznych.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Wysokość dofinansowania dla MŚP

Dotacje bezzwrotne z KPO są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 proc. (liczony rok do roku).

Wysokość wsparcia wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r. Dokumentacja dotycząca zasad naboru jest dostępna na stronie parp.gov.pl.

Zapisy na indywidualne konsultacje poprzez kontakt e-mail: [email protected]

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij