Obrazek wyrozniajacy PP 3
PAIH Forum Biznesu 2019
5 września 2019
Obrazek wyrozniajacy PP 4
Nowe lokale na Start!
10 września 2019

Wykaz podatników VAT – biała lista

Obrazek wyrozniajacy PP 2

Od 1 września 2019 r. działa bezpłatny i elektroniczny zbiór danych o podatnikach VAT, zawiera on listę podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Pomaga on w weryfikacji kontrahentów zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Przedsiębiorca może uzyskać informację o aktualnym statusie rejestracji swojego partnera biznesowego, a także sprawdzić jakie zmiany w strukturze firmy odbywały się na przestrzeni pięciu lat.

Wykaz podatników VAT zawiera:

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
  • numer NIP,
  • status,
  • numer REGON,
  • numer w KRS,
  • adres firmy,
  • numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 r. od tego dnia podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.  W przypadku kiedy przedsiębiorca dokona zapłaty na inny rachunek nie będzie miał prawa do rozliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Istnieje jednak możliwość uniknięcia konsekwencji, przedsiębiorca może w ciągu trzech dni złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o numerze rachunku spoza wykazu, na który został zlecony przelew. Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie ?

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym CEIDG/NIP.

Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał transakcji.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

  • wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,
  • poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij