zdjęcie pp3
Sierpień w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 sierpnia 2022
zdjęcie do wpisu PR 26
Pieniądze na start lub rozwój firmy
10 sierpnia 2022

Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w konkursie „Granty na Eurogranty”.

zdjęcie do wpisu PR 5

Do 11 sierpnia można składać wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w tym Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Wsparcie przeznaczone jest też dla firm z sektora MŚP ubiegających się o fundusze z unijnego programu LIFE. To instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Na pomoc ze środków „Granty na Eurogranty” mogą ponadto liczyć firmy aplikujące o wsparcie w ramach innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa czy Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie, albo nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Szczegóły 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij