kampanie wyroz
Raciborzanie po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wzajemnie wspierać!
28 kwietnia 2020
obnizka wyroz
Obniżka cen najmu miejskich lokali usługowych w Maju
29 kwietnia 2020

Województwo Śląskie: Nowe nabory dla przedsiębiorców.

woj slas wyr

W celu łagodzenia skutków pandemii, Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie pilnym naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który ma pomóc w utrzymaniu ich właściwej kondycji i posłużyć wsparciu gospodarki w regionie.

W wyniku uzgodnień z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju możliwe było przekierowanie środków oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą już w najbliższych dniach na ogłoszenie naboru projektów w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP, gdzie został utworzony nowy typ projektu, tj. Inwestycje w MŚP.

Nabór rozpocznie się 28 kwietnia 2020 r., a o jego szczegółach można przeczytać w opublikowanym ogłoszeniu o naborze.

Inwestycje w MŚP

W ramach nowego typu projektu wspierane będą inwestycje przyczyniające się do:

  • utrzymania miejsc pracy,
  • wsparcia bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • tworzenia trwałych, nowych miejsc pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na:

  • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
  • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
  • zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
  • koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Zasady konkursu

W ramach konkursu jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł.

W dokumentach projektowych nie będzie wymagana opina o innowacyjności.

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r. Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.

Nabór projektów będzie realizowany w czterech rundach, każda po dwa tygodnie i będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a jego łączny budżet wyniesie 17,2 mln € czyli ponad 76 mln zł.

Webinarium

Zapraszamy na kolejne webinarium dotyczące konkursu „Inwestycje w MŚP”

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw, chcących skorzystać z dofinansowania w nowym naborze, uruchomiliśmy rejestrację na dodatkowe spotkanie informacyjne online, które odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Konkurs jest elementem wsparcia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (III Filar).

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami, które udostępniliśmy na naszej stronie internetowej po pierwszym webinarium. Prezentacje przedstawiają zasady naboru, kwalifikowalność wydatków, procedury rozliczeń i kontroli projektu.

Rejestracja na spotkanie jest prowadzona na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

 

Źródło oraz więcej informacji: klik

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij