Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości w listopadzie
2 listopada 2017
MŚP czyli kto? Status przedsiębiorstwa w świetle europejskiej definicji.
6 listopada 2017

W listopadzie aż 190 możliwości finansowego wsparcia z Funduszy Europejskich

W listopadzie aż 190 możliwości finansowego wsparcia z Funduszy Europejskich

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Nadchodzący miesiąc to 190 konkursów, z czego 93 zupełnie nowe. Wśród nich znajdziesz 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych!

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Na początku listopada otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może jednak liczyć nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami listopad to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursu z Programu sektorowego PBSE. To oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsorcjów przedsiębiorstw. Na projekty zarezerwowano 120 mln zł. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze:

  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialna
  • sieci elektroenergetyczne.

Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu może wynosić od 2 mln zł do 40 mln zł. Dowiedz się więcej

Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zapraszamy do składania wniosków na projekty związane z:

  • prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,
  • eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na  nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
  • zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na inwestycje w tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w listopadzie mogą ruszać po środki z ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój. Pula środków w konkursie na takie projekty wynosi 460 mln zł.

Dla przedsiębiorstw, które wejdą w konsorcjum z jednostką naukową lub uczelnią, w listopadzie otwiera się szansa na pozyskanie unijnych środków na rozwój infrastruktury naukowej. Możesz dostać środki np. na zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w tym konkursie to 550 mln zł. Koszty kwalifikowane Twojego projektu muszą wynosić co najmniej 30 mln zł. Maksymalnie możesz otrzymać dotację w wysokości 80% tych kosztów.

O pieniądze mogą starać się projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które są na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Poznaj szczegóły:

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij