zdjęcie do wpisu PR 56
Badanie Dojrzałości Innowacyjnej MŚP
16 grudnia 2022
zdjęcie do wpisu PR 63
Śniadanie biznesowe – wideorelacja
18 grudnia 2022

Urban Lab w Raciborzu

zdjęcie do wpisu PR 57

Czy urząd miasta musi funkcjonować w budynku urzędu? Czy o mieście, jego problemach, wyzwaniach i kierunkach rozwoju można rozmawiać w przyjaznej, dobrze zaprojektowanej przestrzeni wolnej od biurek, przy stoliku, muzyce i dobrej kawie? Okazuje się, że tak. Urzędnicy mogą być równorzędnymi partnerami dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, naukowców, przedsiębiorców… Pracować do wieczora, pomagać i inspirować a przede wszystkim aktywnie słuchać! A potem tworzyć wspólne projekty…

Koncepcja urban labu powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) jako odpowiedź na brak w polskich miastach instrumentu wspierającego współpracę pomiędzy różnymi grupami interesariuszy miejskich, w tym przede wszystkim na linii urząd miasta – mieszkańcy.

Opracowany model został oparty o koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix – QH), która opisuje schemat współpracy innowacyjnej, w którym użytkownicy (mieszkańcy), przedstawiciele biznesu (sektor prywatny), uniwersytety (instytucje naukowe) i władze (sektor publiczny)  współpracują w celu wytwarzania innowacji w postaci nowej wiedzy, technologii, produktów i usług oraz rozwiązań organizacyjnych.

Utworzenie urban labu w Raciborzu to proces kilkuetapowy:

Etap pierwszy to prace koncepcyjne podczas warsztatów, które przybliżą pojęcie urban lab i pomogą opracować założenia i ramy organizacyjne, a także pomogą ocenić potrzeby miejskie pod kątem powstania miejskiego urban labu.
Warsztaty prowadzi dr Bartosz Piziak – Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich Urban Lab w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów

Etap drugi to wizyta studyjna do Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab w Rzeszowie, która odbyła się wczoraj. Jej celem było poznanie w praktyce rozwiązań jakie oferuje miejskie laboratorium. W wizycie udział wzięli pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek  miejskich tj. Biblioteka, Visit Racibórz/Muzeum. Za organizację study tour odpowiedzialny był Bartosz Piziak z IRMiR.

Etap trzeci i ostatni, to tworzenie Miejskiego Laboratorium w Raciborzu, który zlokalizowany ma być na nowym dworcu PKP. Funkcjonować tam mają: inkubator przedsiębiorczości i rozwoju NGO, Urban Cafe, przestrzeń coworkingowa, platforma aktywności obywatelskiej.

Źródło: UM Racibórz

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij