piotr post2
Doradztwo dla NGO
25 marca 2022
zdjęcie pp3
Kwiecień w Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 kwietnia 2022

Szkolenie z przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A.

fundusze górnośląskie

Raciborska Izba Gospodarcza, Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Fundusz Górnośląski S.A. zapraszają na bezpłatne szkolenie w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowanego dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Tematy organizowanego spotkania:

PROGRAMY WSPARCIA DLA MŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

  1. Pożyczki inwestycyjne i obrotowe z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych dla MŚP województwa śląskiego.
  2. Dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP w województwie śląskim – Baza Usług Rozwojowych.
  3. Jak wejść na rynki zagraniczne? Wsparcie rozwoju firm w obszarze internacjonalizacji – oferta sieci Enterprise Europe Network dla MŚP z woj. śląskiego
  4. Poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów oraz należytego wykonania umowy dla firm z sektora MŚP

 

Szkolenie zostanie poprowadzone przez specjalistów Funduszu Górnośląskiego S.A.  Po szkoleniu przewidywany jest czas na zadawanie pytań oraz indywidualne konsultacje.

 

Zgłoszenia przyjmuje Raciborska Izba Gospodarcza, za pośrednictwem maila: [email protected] lub telefonicznie: +48 531 496 163 do dnia 5 kwietnia 2022 r.

Informacje o funduszu:

Fundusz Górnośląski S.A. powstał w 1995 roku. Do głównych zadań funduszu od początku jego powstania należy rozwój rynków
kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Swoją misję realizują poprzez między innymi inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami lokalnymi.
Z biegiem czasu, wraz z rozwojem rynku kapitałowego, również i misja Funduszu uległa przeobrażeniu i dzisiaj koncentruje
się na finansowym wsparciu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu zarówno środków własnych,
jak i pochodzących z programów unijnych.

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast