wpis ngo
Obowiązki sprawozdawcze NGO na wiosnę – szkolenie
12 kwietnia 2022
pr
Radosnych Świąt!
15 kwietnia 2022

Sprzedaż terenu inwestycyjnego przy ul. Bojanowskiej

piotr post2

Prezydent ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej w Studziennej.

Nieruchomość w przeważającej części zagospodarowana jest jako utwardzony plac oraz jako teren zielony, częściowo zadrzewiony, od strony południowej ograniczony skarpą. Jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Dostęp do ul. Bojanowskiej, jest zapewniony poprzez działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 174/8 k.m. 5 obręb Studzienna, stanowiącą własność Gminy Miasta Racibórz, sklasyfikowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem I28KDW. Ulica Bojanowska łączy się poprzez ul. Floriana z drogą krajową DK 45 (ul. Hulczyńska). Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej zlokalizowane jest w ciągu ul. Bojanowskiej. Na nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze sieci wodociągowej oraz słupy oświetlenia wewnętrznego, wykorzystywanego do oświetlania przedmiotowego terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości netto : 400 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 685 z późn.zm.).

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji na temat terenu oraz sprzedaży przetargowej w załączonych linkach:

https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Bojanowska

https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idstatusu-77591-idtypu-77593-idkategorii-39853-idzakladki-95775-numerzakladki-1?komunikat=29343514

Żródło: UM Racibórz

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij