INVESTATE POLAND 2018 – II TARGI TERENÓW INWESTYCYJNYCH
26 lutego 2018
Pożyczki dla małych przedsiębiorców, absolwentów i osób bezrobotnych
1 marca 2018

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia i doradztwo (usługi rozwojowe)

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z województwa śląskiego to dzięki nam możesz uzyskać w szybki i prosty sposób do 80% dofinansowania i 100 000,00 zł.

Zasady udziału w projekcie:

Warunki przyznawania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?

Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?

Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Informacje o naborze

Kontakt:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

Powstańców 17, 40-039 Katowice

infolinia: 32/ 72 85 700

fax. 32/ 72 85 803

e-mail: [email protected]

www.bur.fgsa.pl

poniedziałek – piątek od 7:00 do 17:00

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij