zdjęcie do wpisu PR 68
Urząd Miasta ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Londzina
9 stycznia 2023
zdjęcie do wpisu PR 70
Wolny Lokal użytkowy bez opłat czynszowych
11 stycznia 2023

Raciborska Inicjatywa Lokalna – szkolenie dla NGO

zdjęcie do wpisu PR 69

Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych zaprasza 19 stycznia na pierwsze w tym roku wydarzenie dla raciborskich organizacji pozarządowych. W związku z ogłoszeniem przez Miasto Racibórz naboru wniosków do inicjatywy lokalnej proponujemy szkolenie dotyczące Raciborskiej Inicjatywy Lokalnej. Zapraszamy do Domu Kultury Strzecha. Zaczynamy o godzinie 17:00.

Inicjatywa lokalna to narzędzie aktywizacji społecznej i obywatelskiej, które pozwala mieszkańcom Raciborza bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, m.in. w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Szkolenie poprowadzi Krystyna Kura – Podinspektor ds. planowania i partycypacji społecznej w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy się zarejestrować.


***

Raciborska Inicjatywa Lokalna
data:
 19 stycznia 2023 r. (czwartek) | godz.: 17:00
miejsce: Dom Kultury Strzecha w Raciborzu, ul. Londzina 38, Sala Kameralna (I piętro)

Zapraszamy!Organizatorem wydarzenia jest Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych oraz Raciborskie Centrum Kultury.

pasek logo

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij