Marzec
Marzec w Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 marca 2019
pp www badanie
MAMY WYRÓŻNIENIE!
8 marca 2019

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego

www wyróżniający

Nadchodzącym wydarzeniem wspierającym przedsiębiorców na terenie Raciborza będzie przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 1 Maja, który odbędzie się 20 marca 2018r. w Urzędzie Miasta.

Poniżej podajemy podstawowe informacje odnośnie przetargu.

 

1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ulica 1 Maja.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Nieruchomość o łącznej powierzchni 1,0011 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami:

1) 1189/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 0,1006 ha, KW nr GL1R/00052672/7 ,

2) 1191/182 k.m. 3 Racibórz o powierzchni 1,0011 ha, KW nr GL1R/00052673/4,

 

3. Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki gruntu, stanowiące łącznie jeden przedmiot sprzedaży – teren inwestycyjny o powierzchni

1,1017 ha, położony w Raciborzu, posiadający bezpośredni dostęp do ul. 1 Maja; obecnie teren jest

niezagospodarowany.

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 320 000,00 zł. (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy i 00/100).

Przetarg odbędzie się 20 marca 2019 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Raciborz

przy ul. Krola Stefana Batorego 6.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 220 (II piętro), tel. 32 755 07 41.

Więcej informacji: TUTAJ

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij