konkurs przedsiebiorczy
PARP ogłosiła dwa konkursy na projekty inwestycyjne
9 sierpnia 2017
23
Klub Młodego Przedsiębiorcy – Dawid Obruśnik. Mobilny Doradca Play
14 sierpnia 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Cecylii działki 2Ba pr

Prezydent wydał zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki inwestycyjnej objętej Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego jest położona w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej,

W skład nieruchomości wchodzą dwie działki:

nr 246/3 o powierzchni  0,7899 ha oraz nr 181/3 o powierzchni 1,1692 ha.

Opisane wyżej działki ewidencyjne stanowią jeden przedmiot sprzedaży – nieruchomość inwestycyjną o powierzchni 1,9591 ha, będącą częścią kompleksu objętego Katowicką

Specjalną Strefą Ekonomiczną S A, Podstrefą Jastrzębsko-Żorską, położonego w Raciborzu, w obrębie dzielnicy Ostróg. Teren skomunikowany poprzez ulicę Gospodarczą,

z ulicami Cecylii i Komunalną, łączącą się z ulicą Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic.

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenia w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie

uliczne. Sieci energetyczna i gazowa, mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe na podstawie zgłoszonego przez inwestorów zapotrzebowania.

Obecnie działki stanowią teren nieużytków. W sąsiedztwie działki nr 246/3, wzdłuż jej wschodniej granicy, projektowana jest wschodnia obwodnica miasta Racibórz, regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja dla potrzeb wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzja ta określi linie rozgraniczające teren i szczegółowy przebieg pasa drogowego.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości : 560 000 zł

Więcej informacji


Szczegółowych informacji udziela

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu,

ul. Stefana Batorego 6, II piętro, pok. 217, tel. 32 755 06 70.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij