Obrazek wyrozniajacy PP 2
W Raciborzu powstaną nowe mieszkania
10 maja 2019
Obrazek wyrozniajacy PP 4
Otwarcie zakładu Steel Wings w strefie gospodarczej przy ul. Bartka Lasoty
14 maja 2019

Przetarg na budowę nawierzchni drogi dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych – ulica Chorwacka

Obrazek wyrozniajacy PP 3

Urząd Miasta w Raciborzu ogłosił przetarg na budowę nawierzchni drogi dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górną i Dolną – ulica Chorwacka.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami Górną i Dolną – ulica Chorwacka – etap I w Raciborzu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

– roboty przygotowawcze,

– wykonanie oświetlenia ulicznego,

– wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

– wykonanie konstrukcji jezdni,

– wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów,

– organizacja ruchu drogowego.

Dokładny zakres inwestycji:

– roboty przygotowawcze;

– wykonanie oświetlenia ulicznego;

– roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

– wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, podbudowa z betonu asfaltowego AC16P gr.7cm, warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 8 cm, warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm;

– wykonanie   konstrukcji   chodnika  i  wjazdów: − kostka  brukowa   betonowa  typu  Behaton

koloru   szarego   gr. 8 cm,   podsypka   cementowo – piaskowa   1:4   gr.4 cm,  warstwa   górna

podbudowy   z   tłucznia   kamiennego   o   uziarnieniu    0/31,5  mm  gr. 8 cm,   warstwa  dolna

podbudowy  z  tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15cm ,warstwa odsączająca z

piasku gr. 15 cm;

– organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i docelowa).

Zakres drogowy:

– klasa drogi „D”, nawierzchnia KR2,

– długość ulicy 531,13 m,

– szerokość jezdni 5,50 m

– szerokość chodnika 2,00 m,

– powierzchnia jezdni asfaltobetonowa 3 221,00 m2

– powierzchnia chodnika 1 036,00 m2

– powierzchnia wjazdów 116,0 m2

Oświetlenie uliczne:

– Układanie kabli YAKXS 4×35 mm – 760,00 m,

– Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – słup aluminiowy 8 m

– Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa LED 75W

– Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm – rury DVK 110

 

Przewidywany okres realizacji – do dnia 30.10.2020r.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć swoją ofertę do dnia 21.05.2019, godziny 11:30.

Dokumenty związane z udziałem w przetargu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz  – TUTAJ

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 15 000, 00 zł, natomiast oferty będą oceniane według:

  • ceny (znaczenie 60);
  • okresu gwarancji (znaczenie 40).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij