pp
Lipiec w Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 lipca 2019
Obrazek wyrozniajacy PP
I posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej III kadencji
4 lipca 2019

Pracuj i mieszkaj w Raciborzu

pr 1

Racibórz od wielu lat rozwija się gospodarczo, kulturowo, a także infrastrukturalnie. Jakość życia w Raciborzu cały czas wzrasta. Standardy zagospodarowania przestrzeni publicznej znacznie się poprawiły. Na terenie miasta powstały strefy gospodarcze, a wraz z nimi budowane są nowe zakłady pracy.

Inicjatywa „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu”, jest jedną z wielu realizowanych przez Urząd Miasta w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach powyższego udostępniane są:

  • lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia osobom o wysokich kwalifikacjach zawodowych na czas trwania stosunku pracy w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz lub w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia nie znajduje się na terenie Miasta Racibórz,
    ale osoba wykonuje pracę na terenie Miasta Racibórz
  • lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz lub w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia nie znajduje się na terenie Miasta Racibórz,
    ale osoba wykonuje pracę na terenie Miasta Racibórz

Wykazy lokali przeznaczonych do wynajęcia absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia wynajmowane na czas trwania stosunku pracy podawane są do publicznej wiadomości w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca lutego i września bieżącego roku kalendarzowego.

Wynajęcie lokali na czas trwania stosunku pracy przysługuje interesantom, którzy nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne, nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne, a także nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Aby móc ubiegać się o przyznanie ww. lokali należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta w Raciborzu (pokój nr 17 znajdujący się na parterze budynku).

Wnioski dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego:

  • dla osób o wysokich kwalifikacjach dostępne są –TUTAJ;
  • dla absolwentów szkół wyższych dostępne są – TUTAJ.

Dodatkowych oraz szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Racibórz, znajdującego się przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Wydziale Lokalowym lub pod telefonu: +48 (32) 755 06 12

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij