zdjęcie pp3
Lipiec w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 lipca 2022
zdjęcie do wpisu PR
Konsultacje dla NGO
5 lipca 2022

Polski Ład 2.0

zdjęcie do wpisu PR 6

Polski Ład 2.0 wchodzi w życie. Oto najważniejsze zmiany, o których trzeba wiedzieć.

Od 1 lipca 2022 r. z 17 do 12 proc. obniża się stawka PIT dla podatników na skali podatkowej, również przedsiębiorców

Nowa stawka stosowana jest 1 lipca 2022 roku, lecz w zeznaniu rocznym podatnicy zapłacą 12 proc. PIT od dochodu z całego roku. Oczywiście, jeśli zmieszczą się w pierwszym progu, czyli ich roczny dochód nie przekroczy 120 tys. zł. W drugim przedziale PIT wynosi nadal 32 proc.

Znika ulga dla klasy średniej, z której mogą korzystać również przedsiębiorcy na skali

Nowelizacja likwiduje ulgę dla klasy średniej przysługującą pracownikom i przedsiębiorcom na skali. Ulga to  odliczenie od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Do 30 czerwca takie odliczenie obejmowało wyłącznie podatników, którzy uzyskali przychody w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej kwota ta dotyczyła przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia ­społeczne.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej została wprowadzona tak, by osoby, które miały do niej prawo w pierwszej połowie roku, nie straciły na zmianach. Jeśli okaże się, że podatek należny za 2022 r., obliczony bez zastosowania ulgi dla klasy średniej, jest wyższy od podatku obliczonego bez uwzględnienia zmian wprowadzonych 1 lipca 2022 r., podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego.

To szczególnie korzystne dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, bo trudno im przewidzieć, jaka będzie wysokość ich dochodów w skali roku.

 Od lipca mamy zmienione zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki zdrowotnej miesięcznej i rocznej

Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład zlikwidował ulgę na składki zdrowotne. W poprzednich latach można było je odliczać od podatku (w większej części). Poprawki w Polskim Ładzie przywróciły tę ulgę od 1 lipca 2022 r., jednak w innej formie.

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć zapłacone składki zdrowotne do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.

Ryczałtowcy będą mogli obniżyć przychód będący podstawą opodatkowania o połowę zapłaconych składek. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł. Dzięki tej zmianie w skali roku ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19 proc. wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Odliczać będzie można także te składki, które zapłaciliśmy w pierwszej połowie roku.

Możliwość zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorcy zastosują 12-proc. stawkę  przy obliczaniu zaliczki na podatek za czerwiec (płaconej w lipcu). Jeśli po obniżce PIT okaże się, że skala jest dla nich lepsza niż ryczałt albo podatek liniowy, będą mogli zmienić formę rozliczeń.

Już w lipcu ryczałtowcy mogą wybrać skalę, ze skutkiem na drugą połowę 2022 r. Muszą tylko do 22 sierpnia złożyć stosowne oświadczenie. Konsekwencją tego kroku będzie konieczność rozliczenia przychodów z działalności za 2022 r. w dwóch odrębnych zeznaniach. Drugą szansę będą mieli po zakończeniu roku. Natomiast tzw. liniowcy zadeklarują ewentualną zmianę dopiero w zeznaniu za 2022 r.

Konsekwencją zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 r. będzie konieczność złożenia dwóch odrębnych zeznań w celu rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych za część roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i za część roku na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Źródło: www.firma.rp.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij