um
Komunikat Urzędu Miasta Racibórz dot. opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
17 lutego 2022
post akademia
Akademia Rozwoju – Program dla kobiet
22 lutego 2022

Nowy Program Wspierania Przedsiębiorczości!

pwp2

Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ jest dokumentem kreującym politykę gospodarczą miasta. Określa cele i zadania, których realizacja przez różnorodne podmioty powinna przyczynić się do szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Efektem dotychczas obowiązującego Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020 było m.in. powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości, wprowadzenie programu „Lokale na Start” czy przede wszystkim wyodrębnienie, przygotowanie i sprzedaż terenów inwestycyjnych. Pozyskano inwestorów na m.in. wszystkie nieruchomości zlokalizowane przy ul. 1 Maja, Cecylii/Gospodarczej i Bartka Lasoty, tj. stanowiące powierzchnię ponad 25ha! Nowy Program Wspierania Przedsiębiorczości to z jednej strony kontynuacja wcześniejszych, sprawdzonych działań, z drugiej strony to nowe cele i wyzwania. Pracami nad dokumentem kierowali Luk Palmen, Piotr Gibas oraz Marcin Baron – doświadczeni specjaliści w tej materii.

Jak przebiegały prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+?

W ramach prac nad dokumentem pozyskano dane z PUP,US i ZUS oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród  firm, szkół czy instytucji otoczenia biznesu. Ważnym elementem pracy nad programem były warsztaty – trzy spotkania: edukacja i biznes, produkty turystyczne, dywersyfikacja struktury gospodarczej miasta. Przeprowadzono również spotkania projektowo-wdrożeniowe oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta i osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju gospodarczego. W efekcie działań, zdefiniowano najważniejsze elementy przyszłej polityki gospodarczej miasta.

Co zakłada Program Wspierania Przedsiębiorczości?

Wśród celów operacyjnych PWP, jest stworzenie  dobrych warunków dla prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej.  Pozyskiwanie i przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych dla usług i przemysłu, m.in. strefa inwestycyjna w obszarze oddziaływania drogi Racibórz-Pszczyna i Wschodniej Obwodnicy Raciborza, a także system zachęt dla MŚP, w tym dla osób rozpoczynających nową działalność.

Ważnym elementem programu jest oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy. W jej skład wchodzi wspieranie rozwoju kadry oraz infrastruktury szkół branżowych i liceów ogólnokształcących, rozwijanie oferty technicznych programów kształcenia wyższego i ustawicznego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz promowanie zawodów technicznych.

Kolejnym punktem jest rozwój nowoczesnych usług dla biznesu i gospodarki elektronicznej, a także prowadzenie promocji inwestycyjnej oraz wsparcie rozwoju start-up’ów.

Program zakłada także rozwój infrastruktury pracy zdalnej, w tym przestrzeni co-workingowych (stworzenie strefy co-workingu na dworcu PKP) oraz wspieranie działalności gospodarczej i społecznej w centrum miasta (ul. Długa i ul. Mickiewicza).

W Programie Wspierania Przedsiębiorczości, wzięto również pod uwagę poprawianie estetyki Parku Kulturowego Starego Miasta , uatrakcyjnianie oferty Muzeum oraz Zamku Piastowskiego, czy tworzenie szlaków i rozwijanie infrastruktury turystycznej.

Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+ powstawał równolegle ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 i jest tym samym jej pierwszym dokumentem operacyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci_do_roku_2027

 

 

 

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij