webinar
Doradztwo biznesowe w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
7 września 2021
i na d p
Impreza na dobry początek
13 września 2021

Nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021 – NABÓR UZUPEŁNIĄJACY

kfs
W związku z niewykorzystaniem przyznanych środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu będzie prowadził ponowny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Radę Rynku Pracy.
Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w roku 2021:

 

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 Kwota do rozdysponowania 316 827,28 zł.
Termin naboru wniosków: od 16.09.2021   do 17.09.2021
Wniosek wraz z kompletem załączników w zaklejonej kopercie należy wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej na drzwiach z tyłu budynku Powiatowego Urzędu Pracy lub złożyć w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w godzinach od 7.30 do 14.30.
Więcej informacji i dokumenty do pobrania:

TUTAJ

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij