marzec 1
Listopad w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
2 listopada 2021
szkoły 1
Praktyczne lekcje przedsiębiorczości w raciborskich szkołach
3 listopada 2021

Nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

kfs
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej)
Data naboru:  08.11.2021 r.

 

Kwota wnioskowana: 25.000 zł /1 osobę
(prosimy o dopasowanie specyfikacji wydatków do pełnych 25.000 zł)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu obecnie ma możliwość przyznania dofinansowania dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie tj:
1/ dla 3 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy
2/ dla 2 osób bezrobotnych powyżej 30-go roku życia w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wniosek wraz z kompletem załączników w opisanej zaklejonej kopercie należy złożyć w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w godzinach  od 7.30 do 14.30 wyłącznie w dniu 08.11.2021 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu.

1/ Wniosek o dofinansowanie, regulamin, kryteria oceny wniosku oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są na naszej stronie internetowej: raciborz.praca.gov.pl  w zakładce dla bezrobotnych i poszukujących pracy – dokumenty do pobrania.

 

Uwaga!
Wnioski rozpatrywane są według kryteriów stanowiących załącznik do regulaminu
 (nie ma znaczenia kolejność wpływu wniosku)
Wnioski niekompletne oraz złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 45 50 wew. 219
Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij