Seminarium: Nowe narzędzia = Nowe możliwości
19 maja 2017
Podsumowanie Targów Terenów Inwestycyjnych INVESTATE POLAND 2017
24 maja 2017

Masz firmę? Skończ z marzeniami, zacznij działać

Do 22 czerwca 2017 trwa nabór wniosków w konkursie Badania i rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach z budżetem ponad 293 mln złotych. To najlepszy czas dla współpracy nauki z biznesem.

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w województwie śląskim sukcesywnie rosną. W 2005 roku wynosiły 438,5 mln zł, tymczasem w 2014 r dwukrotnie więcej – ponad 989 mln złotych. Według danych statystycznych, obejmujących źródła finansowania 36,9% pochodziło z sektora przedsiębiorstw, natomiast zaledwie 4% wyniosły nakłady sektora szkolnictwa wyższego. Dużą rolę w tej tendencji odgrywają fundusze unijne – w obecnej perspektywie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za dystrybucję środków m.in. na ten cel, dysponuje pulą ponad 176 mln euro na lata 2014-2020. To dobra zachęta, by przedsiębiorstwa oraz instytucje badawcze rozpoczęły współpracę przy tworzeniu zaawansowanych technologicznie produktów i usług.

Firmy będą mogły sięgnąć po pieniądze na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które służy działalności innowacyjnej bądź na przeprowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach. Pierwszy konkurs z nowego rozdania ogłoszony został w 2016 r i pozwolił wyłonić  56 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Tym razem pieniędzy jest o 140 mln więcej, a wnioski poza mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą składać także duże.

– Wspieramy dwie inicjatywy, dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i jest szansą m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń, służących pracom B+R, aparatury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań, jak również licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace B+R w przedsiębiorstwach – tutaj wliczamy koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu – wyjaśnia Bartosz Rozpondek p.o. Dyrektora ŚCP.

Projekty powinny obejmować opis prac B+R, zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych. Przykłady realizowanych projektów pokazują, jak szerokie może być zastosowanie tego typu wsparcia.

– Przede wszystkim dotyczą inteligentnych specjalizacji naszego regionu, którymi są medycyna, energetyka i ICT. Wszystkie te projekty skupione są na finalnym odbiorcy- każdym użytkowniku, co jest wartością dodaną, bowiem służą poprawie jakości naszego życia – podsumowuje Bartosz Rozpondek.

Szczegóły oraz dokumentacja dostępne są TUTAJ.

Źródło: www.scp-slask.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij