post doradztwo
Doradztwo biznesowe w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
9 lutego 2022
pwp2
Nowy Program Wspierania Przedsiębiorczości!
18 lutego 2022

Komunikat Urzędu Miasta Racibórz dot. opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

um

Termin zapłaty opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2022 roku. – cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2040 z późn.zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.
  • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, w dniu 1 stycznia 2019 r.
  • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r.
  • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty (opłata jednorazowa) – na wniosek.
  • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a ustawy – na wniosek.

Opłatę należną za rok 2022 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

UWAGA!

Obowiązek zapłaty należności dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia.

Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w 2022 roku – niepodlegającej przekształceniu praw w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm.) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych  na cele określone w art. 72 ust.3 ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI.

Opłatę należną za rok 2022 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.                     

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując odpowiednio w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2022”, „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2022”, w placówkach  Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji, bądź w kasie Urzędu Miasta Racibórz, przy ulicy Króla Stefana Batorego nr 6.

Źródło : UM Racibórz

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij