Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych!
Jak zdobyć nawet 24 000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
15 grudnia 2021
PP 1
Radosnych Świąt!
24 grudnia 2021

Grunt przy ul. Brzozowej na sprzedaż!

brzozowa 3

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu. Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Brzozowej i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ul. Brzozowa

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 950/65 k.m. 4 obręb Ostróg, o powierzchni 1,8998 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GL1R/00030346/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w Raciborzu, w obrębie Ostróg, przy ul. Brzozowej. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, tereny zielone (Park Zamkowy) i sportowo-rekreacyjne (Ośrodek Sportu i Rekreacji). Działka stanowi niezagospodarowany teren zielony, porośnięty zróżnicowaną roślinnością, w tym drzewami.

Od strony północnej i zachodniej teren przylega bezpośrednio do obwałowań rzeki Odry. Nieruchomość jest dogodnie skomunikowana z drogą wojewódzką 919, na wysokości ul. Armii Krajowej w Raciborzu. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej znajduje się w ulicy Brzozowej. Przez nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa i gazowa oraz główny grawitacyjny kolektor kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, którym przesyłane są ścieki z obrębu Ostróg na Oczyszczalnię ścieków. Na nieruchomości mogą się znajdować inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, a nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć na nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych, obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew.

Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij