nowy start pp
Nowy start – oferta dla przedsiębiorców
25 października 2021
marzec 1
Listopad w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
2 listopada 2021

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

granty

Do czwartku 4 listopada 2021 r. Miasto Racibórz prowadzi nabór deklaracji udziału w konkursie grantowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów z oprogramowaniem oraz dostęp do internetu.

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są dzieci i młodzież, które spełniają łącznie następujące warunki udziału w projekcie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę – miasto Racibórz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni uczy się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia* w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka, w przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

Uprawnieni mieszkańcy mogą składać wniosek tj. komplet dokumentów, na który składa się: oświadczenie – załącznik nr 7 lub nr 8 oraz formularz – dane osobowe do kontaktu (załączone poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz lub elektronicznie na skrzynkę podawczą EPUAP: /xp47en3j9b/skrytka .

Wnioski niepełne / niekompletne / niepoprawnie wypełnione / złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę grozi odpowiedzialność karna.

Grantobiorca – Miasto Racibórz jest uprawniony do weryfikacji, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.

O grant dla mieszkańców wystąpi Miasto Racibórz.

Złożenie dokumentów przez uprawnionych mieszkańców nie oznacza zapewnienia otrzymania sprzętu.

Sprzęt po 2 latach od zakończenia realizacji projektu będzie mógł być przekazany przez Miasto Racibórz na własność użytkownikom korzystającym z niniejszego programu na podstawie odrębnej umowy.

Po uzyskaniu przez Gminę informacji o przyznaniu dofinansowania lub decyzji odmownej stosowne informacje zamieścimy na stronie internetowej www.raciborz.pl oraz profilu FB oraz poinformujemy Państwa o dalszym trybie postępowania.

Załączniki:

Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Załącznik 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

FORMULARZ – DANE OSOBOWE DO KONTAKTU wraz ze zgoda na przetwarzanie danych i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach ww. konkursu

Informacje dotyczące konkursu, w tym Regulamin, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

* – jeśli użyczony sprzęt został zwrócony do szkoły i nie pozostaje w dyspozycji dziecka/ucznia pełnoletniego, dziecko/uczeń pełnoletni uprawniony jest do objęcia wsparciem w ramach programu grantowego.

Materiały do pobrania:

Zalacznik_nr_7_-_Wzor_oswiadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Zalacznik_nr_8_-_Wzor_oswiadczenia_osoby_skladajacej_oswiadczenie_we_wlasnym_imieniu_

Zalacznik_Formularz-dane-osobowe-do-kontaktu-zgoda-na-przetwarzanie-danych-klauzula-informacyjna

 

Źródło: UM Racibórz

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij