PP 2
Finał Konkursu na Biznesplan – wideorelacja
27 grudnia 2021
KARTKA PP
Nowy Rok 2022
31 grudnia 2021

Gospodarcze podsumowanie 2021 roku.

PODSUMOWANIE2

Racibórz przyciąga inwestorów

Rok 2021 po raz kolejny udowodnił, że Racibórz to dobre miejsce dla inwestorów. Miasto pozyskało ponad 6 milionów złotych na sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. W sumie sprzedano tereny o powierzchni  3,8512 ha przy ulicach 1 Maja i Gospodarczej, co oznacza, że nabywców znalazły wszystkie nieruchomości przygotowane przez Miasto na obszarze trzech kompleksów terenów inwestycyjnych tj. przy ul. Cecylii/Gospodarczej, Bartka Lasoty oraz 1 Maja. To w sumie  32 działki inwestycyjne o powierzchni całkowitej 25,849 ha i 30 inwestorów!

Dodatkowo sprzedano działki budowlane o łącznej powierzchni 2,5352 ha!

Przedsiębiorczość. Ważny element strategii

W tym roku opracowano i przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Racibórz do 2030 roku. Jest to dokument określający cele polityki miejskiej na najbliższą dekadę. W pracach nad nim wzięli udział nie tylko eksperci poszczególnych branż, ale również szerokie grono mieszkańców. Wartym podkreślenia jest fakt, że szczególne miejsce w strategii miasta zajmują przedsiębiorcy. Ich głos wybrzmiał podczas konsultacji, kiedy to wskazano główne potrzeby Raciborza w kontekście rozwoju przedsiębiorczości. Twórcy strategii opierali swoją pracę w dużej mierze na uwagach przekazanych przez przedsiębiorców na spotkaniach i w ankietach, dzięki czemu nowa strategia stara się wskazywać odpowiednią drogę dla biznesu w Raciborzu.

Nowy Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+

Wraz ze Strategią Rozwoju Miasta Racibórz opracowany został nowy Program Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród m.in. firm, szkół czy instytucji otoczenia biznesu. Odbyły się także warsztaty i spotkania projektowo-wdrożeniowe oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju gospodarczego. Zdefiniowano najważniejsze elementy przyszłej polityki gospodarczej miasta, na które składają się:

 • Dobre warunki do prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej
 • Oferta edukacyjna dostosowana do lokalnego rynku pracy
 • Zdywersyfikowana struktura gospodarcza
 • Rozwinięte produkty turystyki krótkookresowej
 • Atrakcyjne warunki dla nowych form wykonania pracy zarobkowej przez mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Przeprowadzono ocenę wykonalności zidentyfikowanych rozwiązań – zarówno w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, jak i do możliwości finansowych miasta. Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027 jest pierwszym dokumentem operacyjnym do Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do 2030 roku.

Pomoc dla branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Wobec ograniczeń i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z pandemią COVID-19, mocno ucierpiała branża gastronomiczno-hotelarska. Tym samym, dnia  24 lutego Rada Miasta przyjęła zaproponowaną przez Prezydenta uchwałę, dzięki której:

 • zwolniono przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Racibórz z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • zwolniono z 2/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Biznes ma swoich przedstawicieli przy prezydencie

W 2021 roku powołano również nową Konsultacyjną Radę Gospodarczą. Stanowi ona ciało doradcze przy Prezydencie Miasta Racibórz, dzięki czemu głos ekspertów w dziedzinie prowadzenia biznesu stanowi ważny element w procesie wykonywania władzy samorządowej. Rada sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, oraz wspiera działania Prezydenta Miasta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.

Konsultacyjna Rada Gospodarcza jest również uprawniona do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta, a także może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz związanych z gospodarką.

Przewodniczącym nowej rady został wybrany Pan  Romuald Kalyciok, a Wiceprzewodniczącym Pan Mariusz Duraj.

Dobry pomysł na biznes

Już po raz szósty wybrano najlepszy raciborski biznesplan. Do tegorocznej edycji zgłoszono dziewięć przedsięwzięć. W finale znalazło się pięć zróżnicowanych pomysłów biznesowych, których autorzy musieli zaprezentować się przed jury oraz publicznością. Najlepszym pomysłem okazały się „Dzikie Zbiory”, czyli w 100% naturalne, ręcznie robione kosmetyki. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta w wysokości 5000 zł.

Lokale na start

Kontynuowano program „Lokale na Start”, który nadal cieszył się dużym zainteresowaniem. Głównym celem Programu jest w szczególności wspieranie początkujących przedsiębiorców. W roku 2021 r. wynajęto 10 takich lokali.

Miliony dla Raciborza

Ogólna wartość pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2021 wyniosła aż 31 740 254,98 zł, z czego najwięcej tj. 18 050 000,00zł otrzymano na przebudowę drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.

Racibórz reprezentowany na zewnątrz

W mijającym roku Miasto Racibórz uczestniczyło w wielu inicjatywach o charakterze gospodarczym. Były to m.in.

 • XIII Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie głównymi nurtami tematycznymi Kongresu, były: plan odbudowy dla Europy, Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii, digitalizacja gospodarki oraz konsument w czasach „nowej normalności”.
 • projekt „POWER”, realizowany przez Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, którego celem jest podniesienie jakości obsługi inwestora w gminach województwa śląskiego.
 • obchody 25-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., które były okazją do podsumowania owocnej współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z przedstawicielami gmin, samorządu, a także sztuki i kultury.
 • projekt „InspiratON – Czas na Zawodowców”, czyli cykl wydarzeń promujących przedsiębiorczość wśród lokalnej młodzieży.

Nadchodzący Nowy Rok to nowe wyzwania!  Do zobaczenia!

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij