rig
Są środki na finansowanie nowych technologii i eksportu – jak je pozyskać?
31 sierpnia 2021
marzec 1
Wrzesień w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
1 września 2021

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

nabów pup

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej)

Nabór wniosków 03.09.2021 r.

Kwota wnioskowana: 25.000 zł /1 osobę

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu obecnie ma możliwość przyznania dofinansowania dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie tj:
1/ dla 9 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy
2/ dla 3 osób bezrobotnych do 30-go roku  życia w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”

Wniosek wraz z kompletem załączników w opisanej zaklejonej kopercie w terminie wskazanym powyżej należy złożyć w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu   lub wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej na drzwiach z tyłu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w godzinach od 7.30 do 14.30.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu.

1/ Wniosek o dofinansowanie, regulamin, kryteria oceny wniosku oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są na naszej stronie internetowej: raciborz.praca.gov.pl  w zakładce dla bezrobotnych i poszukujących pracy – dokumenty do pobrania.

 

Uwaga!
Wnioski rozpatrywane są według kryteriów stanowiących załącznik do regulaminu
 (nie ma znaczenia kolejność wpływu wniosku)
Wnioski niekompletne oraz złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 45 50 wew. 219

Rozmiar czcionki
Kontrast