Obrazek wyrozniajacy PP 2
7,6 mln euro zostało przeznaczone na dotację w ramach EKS
11 lutego 2019
Obrazek wyrozniajacy PP 4
Zaświadczenie online o niezaleganiu w podatkach
20 lutego 2019

Czy wiesz jakie dane powinna zawierać nowa ewidencja czasu pracy?

Obrazek wyrozniajacy PP dokumentacja

Dnia 1.01.2019 r. na mocy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, która dotyczy m.in. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W aktualnej ewidencji czasu pracy została zwiększona liczba danych, które musi zawierać.

 

Nowa ewidencja czasu pracy powinna zawierać:

  • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy;

  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej;

  • liczbę godzin nadliczbowych;

  • informację o dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia;

  • liczbę godzin dyżuru oraz informację dotyczącą godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, a także z informacją miejsca jego pełnienia;

  • informację dotyczącą rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy;

  • informację o rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy;

  • informację o wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy;

  • informację o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij